Voor iedereen

Gilde Educatie biedt passende scholing voor volwassenen en jongeren, allochtonen en autochtonen. Overdag en ’s avonds. Onze inburgeringscursussen behoren tot de beste in Nederland. We krijgen een mooi rapportcijfer van onze deelnemers. Gilde Educatie heeft het Keurmerk Blik op Werk.

Persoonlijke begeleiding

Tijdens uw cursus heeft u een mentor die u begeleidt. Wij helpen u met de aanvraag van een lening bij DUO. Ook bij de aanvraag van het inburgeringsexamen helpen wij u. Vijf dagen per week kunt u gebruik maken van ons open leercentrum. Hier leert u onder begeleiding. Overal, ook thuis, kunt u oefenen met ons online taalprogramma.

 

Werk en opleiding

Wilt u werken tijdens uw cursus? Neem dan contact op met een van onze adviseurs Leren en Werken. Wilt u na of tijdens de cursus een mbo-opleiding/beroepsopleiding volgen? Gilde Educatie werkt samen met Gilde Opleidingen. Dit is een school voor beroepsonderwijs. U kunt naast uw inburgeringscursus de beroepsopleiding NT2-Entree volgen. U leert dan in de praktijk een vak. U heeft met diploma meer kans op een baan of kunt verder leren bij Gilde Opleidingen.

Adviseurs Leren en Werken

Onze adviseurs Leren en Werken adviseren cursisten van Gilde Educatie over hun mogelijkheden op het gebied van opleidingen, werk en vrijwilligerswerk in Nederland. Deze adviseurs bieden de cursisten begeleiding bij het bereiken van hun gewenste doel. Bijvoorbeeld:

  • Begeleiden bij het oriënteren op werk, studie of vrijwilligerswerk/taalstage.

  • Begeleiden bij het opstellen van een CV /motivatiebrief.

  • Open dagen bezoeken/ meeloopdagen in het MBO regelen.

  • Het eerste contact leggen naar werk of bij aanmelden bij het MBO.

  • Toetsen afnemen.

  • Een brede intake afnemen om een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden van een cursist.

Maar de adviseurs zijn er ook om vragen van de gemeentes, het MBO, vrijwilligersorganisaties, werkgevers en anderen te beantwoorden. De adviseurs werken met partijen samen met als doel een snellere en betere participatie van cursisten te realiseren, door bijvoorbeeld:

  • De cursisten sneller (eerder) te laten meedoen in de samenleving.

  • Het leren van de taal en het oefenen in de dagelijkse praktijk beter vorm te geven.

  • Te zorgen voor een vloeiende overgang van Educatie naar opleiding of werk.

  • Te zorgen dat iedereen zijn steentje bijdraagt en zich betrokken voelt bij zijn leefomgeving.

Marjon Wiltenburg voor de regio Noord-Limburg: m.wiltenburg@rocgilde.nl    

Fatiha Kiki voor de regio Midden-Limburg: f.kiki@rocgilde.nl  

 

Keurmerk Blik op Werk

Gilde Educatie heeft het Keurmerk Blik op Werk. Een school met dit keurmerk biedt kwaliteit, maakt goede afspraken en de cursisten zijn tevreden. Op 14 maart 2019 heeft er wederom een BOW-audit plaatsgevonden. Wij kregen de vorige periode van onze deelnemers een 7,7. Dit cijfer is deze keer gestegen naar een 8,5.

U kunt alleen geld lenen van DUO, als u een inburgeringscursus volgt bij een school met een Blik op Werk Keurmerk.

Belangrijke documenten

Belangrijke documenten zijn hier te downloaden:

1) Klik hier voor het reglement Commissie van Beroep.

2) Klik hier voor het Deelnemersstatuut

3) Klik hier voor het Privacyreglement

4) Klik hier voor het Reglement Algemene Klachtencommissie Gilde Educatie

 

OER (onderwijs- en examenreglement)

De OER-en en het examenreglement zijn op te vragen bij de coördinatoren.

NT2 mix mensen